Kategórie
Najnovšie komentáre
Žiadne komentáre
Hľadanie

AKO ZNÍŽIŤ TVRDOSŤ VODY V AKVÁRIU - PRÍPRAVA MÄKKEJ VODY

Príprava mäkkej vody
Autor R. Hvizdoš

Chemicky čistá voda H2O ( lat. AQUA) je zlúčenina dvoch plynov – vodíka a kyslíka. Molekula vody sa skladá s dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Čistá voda má výnimočné chemické a fyzikálne vlastnosti. Je to bezfarebná tekutina bez zápachu a chuti a je dokonalým rozpúšťadlom mnohých chemických zlúčenín.
V akvaristickej praxi je čistá, mäkká voda potrebná napr. pri rozmnožovaní väčšiny rýb a pri udržiavaní stabilného prostredia v rastlinných akváriách.
Chemicky čistej vode sa v prírode najviac približuje dažďová voda. Bohužiaľ, vplyvom atmosférického znečistenia, sa nie vždy dá použiť  pre akvaristiku. Pokiaľ sa aj  tak rozhodnete pre ,,dažďovku", je potrebné ju nechať aspoň pretiecť aktívnym uhlím. Nie len v priemyselných oblastiach, bývajú často kyslé dažde, ktorých voda je pre použitie v  akvárium toxická. Podobne sa neodporúča používať ani čerstvo napadaný sneh.

V prírode sa prirodzene vyskytuje mäkká voda (obsahuje málo rozpustených minerálov), hlavne v rôznych povrchových  tokoch. Voda zo studní je v prevažnej miere tvrdá. Veľmi samozrejme záleží aj na miestnom geologickom podloží, vplyve napr. umelých hnojív, priemyslových odpadov atď. Oblastí, kde je ešte možné získať kvalitnú mäkkú  vodu, je pomerne málo. Pokiaľ vieme a takejto lokalite , spojíme si  výlet do prírody, s odberom tejto vody. Aj takúto vodu je dobré vopred otestovať a uistiť sa tak o jej kvalite. Na odber vody sú vhodné polyetylénové kanistre s dobre tesniacim uzáverom, pre jej prípadné ďalšie skladovanie.

Voda tuhne na pevnú látku –  ľad, pri  0 C a zväčšuje svoj objem o  1 /11. Najväčšiu hustotu má voda pri 4 C, pri vyššej alebo pri nižšej teplote je ľahšia. V prírode je táto vlastnosť vody kľúčová pre prežitie rôznych organizmov, pretože  najľahšia voda je vždy na povrchu, kde sa prípadne mení na ľad, ktorý je pomerne dobrým tepelným izolantom.
Keďže pri zamŕzaní najskôr tuhne tá časť objemu vody, ktorá obsahuje najmenej rozpustených solí, môžeme toto využiť, pri príprave mäkkej vody zamrazením. Postupujeme tak, že tvrdú pitnú vodu nalejeme do väčších plastových nádob, najlepšie vedier a vystavíme ich mrazu. Po zamrznutí ich obsahu, ich opäť ohrejeme v teplejšej miestnosti tak, aby vo vedre zostalo ešte zhruba 2/3 ľadu. Potom vylejeme už rozpustenú vodu, ktorá obsahuje najviac minerálov a ľad s minimom minerálov, necháme normálne prirodzene rozpustiť. Takto si môžeme lacno  pripraviť do zásoby mäkkú vodu, hlavne v zimnom mrazivom období.

Klasická je 
príprava mäkšej vody povarením. Voda v mnohých lokalitách obsahuje veľké množstvo uhličitanov, ktoré spôsobujú tzv. prechodnú tvrdosť. Varom sa tieto uhličitany z vody odstránia a prebytočné minerály sa vyzrážajú na stenách nádoby, v podobe vodného kameňa. Vo vode prirodzene obsiahnutý CO2, sa tak isto úplne odstráni. V takejto vode veľmi kolíše hodnota pH a voda stratí tzv. tlmivú schopnosť. Ak sa rozhodnete použiť prevarenú vodu, určite bude potrebné ju vhodne premiešať z neprevarenou. Na prevarenie vody sú vhodné smaltované alebo sklenené nádoby, bez zbytkov mastnoty, ktoré sú používané výhradne na tento účel.(teda klasické hrnce, nie rýchlovarná konvica). Vodu treba prevárať min. 30 minút.
Časté je aj použitie klasickej destilovanej vody, t.j.  vody bez tvrdosti. Destilácia sa pre akvaristiku, prevádza výhradne v sklenených destilátoroch. Je to zdĺhavá a energeticky nákladná metóda prípravy.  Medené, alebo nerezové nádoby, zanechávajú vo vode stopy medi a iných kovov. Tieto zvyšky sú pre ryby, ale hlavne pre bezstavovovce  toxické.  Pozor preto, pri používaní technickej destilovanej vody.
Ekonomicky a energeticky je nenáročná príprava demineralizovanej vody prostredníctvom iónomeničov, v demineralizačných kolónach. Na trhu sú rôzne výkonné  prístroje na  zmäkčovanie vodovodnej vody. Voda z týchto prístrojov nevytvára vodný kameň a zdanlivo je mäkká, ale pre použitie v akvaristike je úplne nevhodná, pre jej vysokú alkalitu.  V prístrojoch sa zväčša používa jednostupňová demineralizácia pôsobením katexu a jeho následná regenerácia  kuchynskou soľou. Výstupná voda je zdanlivo bez uhličitanovej tvrdosti, no obsahuje alkalický uhličitan sódny, na ktorého prítomnosť bežné akváriové testy nereagujú,  Prebytok iónov sodíka je v akváriu nežiadúci až toxický.

Dokonalá demineralizačná kolóna pracuje v katex - anexovom cykle
, kde výstupná voda je prakticky blízka destilovanej. Táto dokonalá kolóna, si ale vyžaduje manipuláciu pri regenerovaní s kyselinami a lúhmi.
Moderným a konfortným spôsobom prípravy kvalitnej mäkkej vody je reverzná osmóza, ktorá zjednodušene povedané s pomocou membrány odfiltruje  molekuly vody od molekúl minerálov. Jednoduché a cenovo dostupné prístroje sa pripoja na vodovod, ktorého tlaková voda, tieto prístroje aj poháňa. Kedykoľvek je to potrebné, stačí len otočiť ventilom a nazberať si mäkkú vodu do pripravených nádob.
 
Pre jednoduchú prípravu mäkšej vody zmiešaním tvrdej s mäkkou uvediem Príklad.
Potrebujem vyrobiť 20 L vody na rozmnožovanie  skalárov o celkovej tvrdosti 6 dGH .
Mám vodu z potoka Šebastovka z lokality Podhradík, ktorej celková tvrdosť je 3 dGH a vodovodnú vodu z centra Prešova o celkovej tvrdosti 22 dGH
Krížovým výpočtom si vypočítam podiel objemu jednotlivých vôd.
Pre mäkšiu  vodu  -    22 dGH  -  6 dGH   = 16 dielov
Pre tvrdšiu   vodu  -    3 dGH  +  6 dGH  =  9 dielov
Celkový počet dielov je 25 (16+9)
Potrebný objem  vody o tvrdosti 6 dGH  je 20 L 
Potom jeden diel má objem 0,8 L (20 L / 25 dielov) 
Budem  potrebovať (16 x 0,8 L)   12,8 L mäkkej vody z Podhradíka  a ( 9 x 0,8 L) 7,2 L tvrdej Prešovskej vody.  

Menu

Nastavenia

Kliknite pre viac produktov.
Žiadne produkty neboli nájdené

Vytvorte účet na pridanie do obľúbených

Prihlásiť sa

Vytvoriť účet zdarma na použitie zoznamu prianí

Prihlásiť sa