Kategórie
Najnovšie komentáre
Žiadne komentáre
Hľadanie

Správne dávkovanie CO2 do akvária

SPRÁVNE DÁVKOVANIE PLYNNÉHO CO2 DO AKVÁRIA

Príklad:
Určenie optimálneho objemového množstva CO2 v akváriovej vode.
Parametre vody : 360 µScm-1 , pH 7.5 , 8°DkH
Objem akvária : 100 l
Údaj 360 µScm-1(mikroSiemens) určuje mernú elektrickú vodivosť testovanej vody, ktorá je priamo úmerná množstvu v nej rozpustených minerálov. Vo väčšine akvárií, hodnota vodivosti časom stúpa, vplyvom hromadenia rozpustných odpadných látok, predovšetkým dusičnanov.
Keď 32 µScm-1 = 1° DGH, potom (360 / 32) 360 µScm-1 = 11,25°DGH(nemecký stupeň celkovej tvrdosti vody) ide o stredne tvrdú vodu.
Údaj pH 7.5 ( pondus Hydrogenii )určuje kyslosť vodného roztoku (koncentráciu vodíkových iónov). Roztok ph7 je chemicky neutrálny, kým pod pH7 je kyslý a nad pH7 je zásaditý. Stupnica pH je logaritmická. Pokles s pH 7 na pH 6 znamená 10 násobný nárast koncentrácie iónov vodíka, čo je veľmi vysoká zmena.
Pre ryby je bezpečná zmena, max 0.5 pH za 12 hodín.

Údaj 8°DkH (Deutche karbonaten harden)udáva uhličitanovú tvrdosť vody v nemeckých stupňoch. Určuje množstvo rozpustených hydrogenuhličitanov. Tieto zlúčeniny spôsobujú tzv. prechodnú tvrdosť vody, ktorá sa dá odstrániť napr. prevarením. Počas varu, sa z vody odstráni CO2, čím sa hydrogenuhličitany zmenia na uhličitany, čiže vodný kameň.
Jedným zo základných faktorov pre prežitie, vodných rastlín, je dostatok CO2 vo vode. Ak tieto rastliny nemajú dostatok CO2, začnú v sebazáchove využívať jediný pre nich dostupný zdroj CO2 a rozkladajú hydrogenuhličitany obsiahnuté vo vode. Na povrchu ich listov sa začína ale vylučovať a hromadiť vodný kameň (biogénne odvápnenie). Tento proces má za následok, silné kolísanie chemizmu vody, vzrast pH a zarastanie povrchu listov riasou. Rastliny tak páchajú pomalú sebevraždu.
Čo sa dá proti tomu robiť?
 
Tillmanova tabuľka viď. hore.

Tillmanova tabuľka určuje rozpustnosť CO2 ( v mg CO2 / l ),pri definovanom pH a uhličitanovej tvrdosti. Optimálne hodnoty sú zelené.
 
 Podľa Tillmanovej tabuľky je potrebné znížiť hodnotu pH 7.5 na hodnotu pH 7.1 , pridaním potrebného množstva CO2 do vody.
 
Bude potrebné pridať ( 24 - 8 ) 16mg CO2 na liter vody.
Teda  ( 16 x 100 )  1600mg ( 1.6g ) plynného CO2 na 100l vody.
 
Ak hustota CO2 pri atmosferickom tlaku je 1.98 kg/m3
potom 1 l CO2 má hmotnosť ( 1.98 / 1000 = 0.00198 kg ) 1.98 g.
Čiže po dobu trvania osvetlenia ( 12 hodín ) je potrebné v 100 l akváriu rovnomerne rozpustiť ( 1.6 / 1.98 ) asi 0.8 l CO2.
Ak dávkujeme CO2 pomocou zvonu, použijeme pri tomto bezstratovom spôsobe, jednoducho nádobu o objeme 0.8 l.
Pri iných metódach dávkovania, potrebujeme poznať počet bublín za sekundu.
1 ml = 15 bubliniek ( Φ 5mm ) 1 l = ( 15 x 1 000 ml )  15 000 bubliniek
0.8 l = ( 15 000 x 0.8 )   12 000 bubliniek  (za 12 hodín trvania osvetlenia )
za 1 hodinu   ( 12 000 / 12 )  1000 bub
za 1 minútu   ( 1 000 / 60 )  17 bub

za 1 sekundu ( 17  / 60 )  0.3 bub,      čiže 1 bublinka za 3 sekundy 

Platí pri dokonalom rozpustení napríklad v CO2 reaktore.  Pri použití prietokového reaktora je účinnosť rozpúšťania 90 - 100 %.
Pri jednoduchom rozprašovači ( keramický difúzer), je účinnosť rozpustenia len 30 %,
takže počet bubliniek a teda aj použitého CO2 treba ztrojnásobiť, čiže 1 bublinka za 1 sekundu ( 2.4 l CO2 na deň ).
 
Upozornenie na záver.

Predchádzajúci príklad a stanovenie množstva CO2 vo vode,  platí pri optimálnom osvetlení rastlín (cca 1500 lux.)
Rastliny v noci nepotrebujú CO2, naopak ho v noci sami vydychujú (dysimilácia).
Pokiaľ je to možné, nedávkujte v noci CO2 do akvária.
Je to zbytočné, neekonomické a vaše ryby by sa po nočnom pridusení, už nemuseli ráno zobudiť.
Zanechajte komentár
Zanechajte odpoveď
Prosím login na uverejnenie komentáru

Menu

Nastavenia

Kliknite pre viac produktov.
Žiadne produkty neboli nájdené

Vytvorte účet na pridanie do obľúbených

Prihlásiť sa

Vytvoriť účet zdarma na použitie zoznamu prianí

Prihlásiť sa